EDI on vieläkin laajamittaisessa käytössä

7.1.2020DI Vesa Parkkari

Mikä on tuon 80-luvun lopussa kehitetyn ja 90-luvulla levinneen määrämuotoisten business-aineistojen siirron eli EDI:n salaisuus? Lyhyesti sanottuna toimiva konsepti ja helpohko käyttöönotto.

EDI sai alkunsa Tieke ry:n ansiokkaasta kehitystyöstä, Keskon massiivisesta panostuksesta ja DI Vesa Parkkarin EDI-käyttöönottoa nopeuttavista teknisistä kursseista. Suomen teollisuus, kauppa ja valtionhallinto ottivat EDI:n laajaan käyttöön jo 90-luvulla. Hyvin toimivaa ja massiivisissa mittakaavoissa olevaa business-tietojen siirtoa ei ole vieläkään haluttu purkaa vaikka uudet standardit olisivat tarjonneet siihen houkuttelevan näköisiä työkaluja.

EDI:ä arvosteltiin sen alkutaipaleella käytettyjen X.21- ja X.25-liityntöjen sekä Teletex- ja X.400-kuljetusmenettelyjen tähden. Se oli sitä aikaa eivätkä nämä liitynnät ja kuljetusmenettelyt koskaan olleet integraali osa Edifact-standardia. EDI:n kuljetusmenettelyksi vakiintui heti 90-luvun loppupuolella Internet-maailmasta tuttu FTP-tiedonsiirto.

EDI:n vahvuus on sadoissa kansainvälisissä sanomastandardeissa (mm. lasku, tilaus, rahti, tullaus). Niillä on ollut suhteellisen helppo rakentaa teollisuuden, kaupan ja valtionhallinnon EDI-yhteydet. EDI:ä tullaan käyttämään vielä tulevaisuudessakin, koska tällaista satojen yritysten välistä business-tietojen siirtoa ei turhan päiten pureta. Tietenkin uusia yhteyksiä rakennetaan mm. XML-pohjaisesti.

Käytännön tasolla EDI ottaa kantaa vain sanomarakenteisiin. EDI-sanomarakenteet ja -kielioppi ovat loppupeleissä hyvin yksinkertaista. Sanomat rakentuvat tietokokonaisuuksia kuljettavista segmenteistä (mm. UNH, BGM, DTM, NAD, MOA), jotka edelleen rakentuvat kooste-elementeistä ja elementeistä.

Siirrettävät EDI-sanomat näyttävät melko kryptisiltä:

UNH+1+INVOIC:2:911:UN'BGM+380+546+9'DTM+3:200420:101'RFF+PQ:99998'NAD+SE+003708643XXX:100'NAD+BY+003701098XXX:100'PAT+1'DTM+13:200504:101'PCD+15:18'UNS+S'MOA+9:890,00'UNT+28+1'

EDI-liikenteen tulkinnan oppii nopeasti. Tuossa yllä olevassa lyhyeksi typistetyssä esimerkissä siirtyy kahden firman välinen lasku numero 546. Sanoma on koodattu Edifact-standardin mukaisesti käyttäen kansainvälistä INVOIC-laskusanomamääritystä.

Kryptiseltä näyttävässä sanomassa on:

  • laskun päiväys 20.4.2020
  • maksuviite 99998
  • lähettäjän ja vastaanottajan OVT-tunnukset
  • maksuehdot
  • eräpäivä 4.5.2020
  • maksettava summa 890 euroa

Käytännön EDI-laskut ovat juuri tällaisia, mutta vain paljon pidempiä ja monimutkaisempia.

Käyttääkö teidän yritys EDIä? Kuka teillä vastaa sen toimivuudesta ja kehityksestä?

Mikäli vanha EDI-asiantuntijanne on jo siirtynyt tai on siirtymässä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, kannattaa pikaisesti turvata EDI-osaaminen alan referenssikurssilla.

Kurssilla opit EDI:n merkityksen, rakenteen, käyttöönoton ja hallinnan. Näet myös miten yrityksen sisäiset tietuerakenteet muunnetaan EDI-standardisanomiksi ja saat selkoa kuittauksista, logeista ja virhetilanteiden käsittelystä.

Tämän blogin kirjoittaja DI Vesa Parkkari koulutti 80- ja 90-luvuilla suuren osan Suomen tietoliikenne- ja verkotusasiantuntijoista.

Relevantum Oy • Y-tunnus 0864388-7 • Tampere • kurssit@relevantum.fi