Relevantum Oy
Hämeenkatu 25 B
33200 TAMPERE

puh. 03 341 1111
kurssit@relevantum.fi

● Ilmoittautuminen
● Kurssit
● Yrityskohtaiset kurssit


Palautetta
Tästä voit lähettää vapaamuotoista palautetta tai tarjouspyynnön. Voit myös lähettää lisäyksiä, poistoja tai muutoksia osoiterekisteriimme.Sähköpostiosoite tai puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten:

Relevantum Oy on tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja digimedian koulutukseen keskittyvä yritys
Toiminta-ajatuksemme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita, ajankohtaisia ja hyvin kohdennettuja koulutustapahtumia. Laadun perustekijät ovat vankka kokemus, huolellinen taustatyö, antaumuksellinen luennointi, demo-orientaatio, laadukas värillinen kurssimateriaali ja sujuvat järjestelyt.

Kurssiemme laadusta ja pitkäkestoisesta toiminnasta kertoo myös yli 40 000 kursseillamme käyneen osallistujan määrä. Monet heistä ovat käyneet useampia kurssejamme. Useissa puolueettomien tutkimuslaitosten koulutusyritysten laatua ja tunnettuutta mittaavissa tutkimuksissa olemme sijoittuneet aivan kärkiluokkaan.

Demo-orientoitunut opetus
Relevantumin julkisten kurssien koulutustapa perustuu pääosin demo-orientaatioon. Se on paras kompromissi pelkän luentomuotoisen ja toisaalta aikaa vievän hands-on harjoittelun välillä. Asioiden havainnollistaminen on tehokkainta demonstroimalla. Käytännön harjoittelu on edullisempaa tehdä kunkin omalla työmaalla. Yrityskohtaiset kurssit voimme toteuttaa myös sisältämään käytännön harjoitukset.
Kouluttajan persoona ja esiintymistaidot ovat avainasemassa kurssin seurattavuuden ja onnistumisen kannalta. Käsiteltävän aihepiirin laaja-alainen hallinta ja asiantuntemus eivät yksistään riitä pitämään kuulijan mielenkiintoa yllä kovin pitkään. Puhumattakaan useammasta päivästä.
Näin syntyy kurssi
Uuden kurssin tuottaminen on mittava prosessi sisällön suunnittelusta käytännön toteutukseen ja ylläpitoon. Olemme vuosien saatossa kehittäneet menettelytavat, joilla tarjoamme asiakkaillemme ajankohtaista, käytännönläheistä tietoa sopivassa laajuudessa.

Laadukas kurssimateriaali
Relevantumin kurssimateriaalituotannon rima on aina ollut korkealla. Hyvän ja huonon kurssimateriaalin ero selviää monasti vasta koulutustapahtuman jälkeen. On-line -tilanteessahan puitteet ovat parhaimmillaan viihtyisät, esitykset innostavia ja ruoka maittavaa.
Parin kuukauden kuluttua moni opituksi luultu asia on kuitenkin salaperäisesti haihtunut päästä. Kaivat monistemapin hyllystäsi ja löydät sivutolkulla ranskalaisia palluroita, joista et enää millään saa rekonstruoitua alkuperäistä sanomaa. Tai sitten käytössäsi on näyttävä materiaali, jonka kuvat palauttavat nopeasti mieleen kurssin pääkohdat ja oheisteksti sisältää enemmän tietoa kuin osasit odottaakaan. Mutta miksi selittää enempää. Oheisten PDF-muotoisten näytesivujen avulla voit muodostaa oman mielipiteesi siitä, miten olemme onnistuneet.

Tutustu kurssimateriaalin näytesivuihin:

TCP/IP
Reititin- ja kytkinverkot
Tietoturva verkoissa